تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

أَتَیتُکَ زَائِرا وَافِدا ...
 

 

 

دلم یک بره آهوی نجیب است

که از مهر و نوازش بی‌نصیب است

به سویت آمده، تنها و خسته

دلم ای ضامن آهو، غریب است...

 

 

.....................................................

شعر از سید احمد میرزاده