تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

و این حکایتی تکراریست...
 

 

 

ضریح تو٬

دست‌های مرا خوش‌بو می‌کند...

دست‌های من٬

ضریح تو را سیاه...

 

 

....................................

انگار خواب بود.

درست یادم نیست کجا بودم.

فقط گاهی حس می‌کنم

جوراب‌هایم بوی بال فرشته می دهد...