تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

الا الذین...
 

 

 

از نیمه گذشت این ماه پر برکت!

هنوز هم توی ساحل٬ خاک بازی می‌کنی؟

کی می‌ری توی دریا؟

چه کردی تا به حال؟!

 

 

...............................

۱- من که هیچ.

۲- ان الانسان لفی خسر٬ الا الذین...