تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

حیدریه (۲)
 

 

 

امشب نه فقط یتیمان کوفه٬ نه فقط صحابه‌ی شما

همه‌ی کروبیان امشب پشت در خانه‌تان جمع شده‌اند.

کاسه‌های گدایی در دستانمان٬

منتظر ایستاده‌ایم تا در را به‌رویمان باز کنید...

 

......................................

آیا شود که گوشه‌ی چشمی به ما کنند؟!