تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

...
 

 

 

تنها چیزی که می‌مونه٬

مُحرمه.

 

مُحرمی که مَحرمه.

مَحرمی که مرهمه.

 

یا رب مرهمی.

 

 

.......................................

و خدا آگاه‌تر است به درون دل‌ها...