تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

فرجه
 

 

 

حالا که امتحاناتت شروع شده٬

حالا که هفته‌های سخت دارد می‌گذرد٬

با خودت که فکر می‌کنی٬ عمیق‌تر که می‌شوی٬

می‌بینی آمار و برنامه‌نویسی و hse و همه‌ی اینها که بچه‌بازی‌ست...!

اقرَأْ کتابَکَ! برای امتحانات ِ اصلی‌ات چه کرده‌ای؟!

 

 

و تمام ِ روزهای زندگی٬

فرجه‌ی امتحانی بود...

 

 

...............................................

قبل‌تر: +