تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

اسباب کشی
 


ماننده ی آن کسی شده ام که خانه ی خود را با تمام خاطراتش می فروشد،
و به جای دیگری رخت سفر می بندد.
باکی نیست... اعتراضی هم نیست!

ماننده ی آن کسی شده ام که وارد خانه ای جدید شده است،
و دست خود را بر کمر گرفته و دارد خانه ی نو را بر انداز میکند.
 
کوی دل،
فضای خوبی بود.
بیشتر برای خودم. و ان شاء الله برای شما هم.
بعضی اوقات فکر میکنم آیا توانسته ام با قلمم،
هدیه ای ناچیز به آن تعداد بازدید کننده بدهم یا نه.
در دلم امید داشتم که حداقل دعایی برای صاحبش می کنید...

 
برای "تسنیم" هم دعا کنید.
یا علی.