تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

ارز ِ زار و نزار
 

 

البته این اوضاع ِ بازار ِ ارز و سکه٬

برای بعضی ها هم بد نشد...

اونایی که معمولا برای همدیگه حرفی ندارند و هر دفعه٬ یه بحث ِ لغوی رو پیش میکشند تا فضا ساکت نماند!

حالا این بحث های لغو٬ هر دفعه توی موردی تجلی میکند.

یک بار از عمل ِ قبیح ۲ بازیکن میگن٬ یه بار از سوتی های اشخاص معروف٬ یه بار از بازیگرا٬ یه بار از فیلمها...

 

حالا بذار یه مدتی هم یه سری تحلیل سطحی و عامیانه از دلار و سکه و اینا بکنند!

میگم که!

برای بعضی ها هم بد نشد!

 

 

.................................................

البته شکی در عدم مدیریت صحیح نیست. اما کمی تخصص هم لازم است برای اظهار نظر کردن!