تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

مهرگان
 

 

این روز، اگر بهانه نیست، پس چیست؟!

بوی چند کاغذ ِ کادو و فرضا یک هدیه ی ارزنده؟

یا چند تبریک ِ حتا صمیمی، تداعی گر چیست؟

بازگشت به نفس و پی بردن به توهم ِ اینکه  " لابد خیلی مهم ام! " ؟!

اگر بهانه ای برای ابراز محبت نیست، پس چیست؟!

 

امروز، ٢١ سال شد این قافله ی عمر.

 

 

..............................................................

خواستم این پست، بهانه ای باشد، برای تشکر از با معرفتهایی که هر سال شرمنده ام میکنند.

و هر سال که این تبریک ها را میشنوم، بس خجل میشوم!

چراکه یک سال گذشته است و بنده روز تولدشان را نمیدانسته ام! و طبعا تبریکی هم نگفته ام!

اگر هم قصد ِ مرحمت ِ هدیه ای دارید،

پیامبر(ص) فرمود: بهترین هدیه ‏اى که انسان مسلمان به برادر خود مى‏ دهد،

سخن حکیمانه‏ اى است که خداوند به سبب آن بر هدایت او بیفزاید و از هلاکت بازش دارد...

دعایم کنید. یا علی.