تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

نزدیک میشویم...
 

 

نقل است از قدیم الایام٬ عارفان و مقربان٬ برای رسیدن به مقام و مکاشفه در موردی خاص٬

۴۰ روز را ترک گناه میکردند و به شوق آن هدف٬ نزد خودشان قرارها میگذاشتند.

که فلان عمل ِ صالح را انجام دهم و بهمان عمل قبیح را ترک کنم.

که بحول و قوه ی الهی برسم آنچه را که مطلوبم باشد.

و اسرار و رموزی باشد در این عدد ۴۰...

 

 

..................................................

 

۴۰ روز مانده تا محرم...

فتأمل.