تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

این روزها
 

 

 

قربون ِ همه ی این بنرهای اقامه ی عزایت در خیابانها

قربون ِ همه ی لباس فروش‌هایی که سر ِ پیرهن ِ مشکی تخفیف میدن

قربون ِ همه ی پرچم‌های مشکی‌ت که از انبارها بیرون اومدند

قربون ِ همه ی نواهای مداحی که از ماشین‌ها می‌رسه...

 


محرمت آمد دوباره...