تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

در پرتو نور ... محَمّد رَسولُ اللّه
 

 

مُحَمَدٌ رَسُولُ اللَّهِ

وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الکُفَار رُحَماءُ بَینَهُم

 

 محمد (ص) رسول خدست

و آنانى که با او هستند، با کافران سر سخت و در بین خود مهربانند.

 (سوره مبارکه فتح آیه ٢٩)

 

..........................................

و آنان نمی فهمند که با توهین به عزیز ترین مخلوق، ذلیل ترین ِ خلایق میشوند!

و آنان نمی فهمند که با این کارشان، مسلمانان بیشتر و بهتر تبلیغ و دینداری شان را ادامه می دهند: +

و آنان نمی فهمند نور را...

 

محمد(ص) ، رسول خداست.