بی عنوان ٬ بی تیتر ٬ بی همه چیز ٬ در عین حال: همه چیز!

 

 

یا فارج الهم

یا کاشف الغم

 

یا فارج الهم

یا کاشف الغم

 

یا فارج الهم

یا کاشف الغم

 

یا فارج الهم

یا کاشف الغم

 

یا فارج الهم

یا کاشف الغم

 

یا فارج الهم

یا کاشف الغم

 

...........................................

وقتهایی هم هست که تمام دنیا و اجزای داخلش٬ خلاصه میشود در یک ذکر.

/ 1 نظر / 25 بازدید
بهار نارنج

وقت‌های اضطرار...